EMA retter alvorlig kritik mod dansk HPV-indsats

26-11-2015
En rapport fra Det Europæiske Lægemiddelagentur rejser alvorlig kritik af den måde, som bivirkninger ved HPV-vaccinen er blevet registeret på i Danmark. Rapporten understreger dermed, at udredningen og behandlingen af de piger, der oplever symptomer efter HPV-vaccinen ikke har været god nok, mener Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen. Det er samme EMA-rapport, som for nylig afviste, at der er sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS.

Sundhedsstyrelsen må sikre, at der overalt i landet udredes, diagnosticeres og behandles efter samme model. Sådan lyder opfordringen fra Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Det er en alvorlig kritik, Det Europæiske Lægemiddelagentur rejser af den danske håndtering af de kvinder, som mener, at de har bivirkninger efter HPV-vaccination. EMA kritiserer blandt andet danske undersøgelser for ikke at korrigere for den forekomst af POTS, der normalt er i en befolkning. Når op mod 90 pct. af befolkningen vaccineres, så vil de vaccinerede få almindelige sygdomme i samme omfang som befolkningen.

- Meget tyder på, at det danske sundhedsvæsen ikke har tilstrækkelig opmærksomhed på POTS og andre sygdomme, der kan ramme unge kvinder. Den opmærksomhed er heldigvis kommet nu, og de unge kvinder skal have ordentligt hjælp, selvom det intet har med bivirkninger efter HPV-vaccinationen at gøre, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

EMA noterer også, at nogle af de unge kvinder i Danmark har gået i flere år, inden de har fået hjælp. Den ventetid er i sig selv medvirkende til at skabe usikkerhed om årsagen til de oplevede bivirkninger.

- EMA-rapporten understreger endnu engang behovet for en hurtig tværfaglig indsats. Nu må hver region anvise, hvor pigerne hurtigt kan få hjælp fra de forskellige specialister, der kender til de mulige problemer og bivirkninger. Sundhedsstyrelsen må sikre, at der overalt i landet udredes, diagnosticeres og behandles efter samme model. Og så må vi have data opgjort på samme måde, så vi kan sammenligne på tværs, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Mindsker usikkerhed

Med EMA’s rapport er der ikke længere grund til at frygte, at der skulle være sammenhæng mellem HPV-vaccination og syndromerne POTS og CRPS. Leif Vestergaard Pedersen håber, at det vil skabe mere tryghed omkring vaccinen

- Det er godt for alle unge kvinder, der står overfor at skulle vaccineres, at EMA nu fastslår, at der ikke er de her alarmende bivirkninger ved vaccinen, som debatten herhjemme kunne give indtryk af. Det kan forhåbentlig nedbringe den tvivl, de sidste måneders debat har skabt, siger han.

Det betyder ikke, at der ikke er bivirkninger ved vaccinen, men de bliver langt opvejet af gevinsterne.

- Der kan desværre altid være bivirkninger ved vaccinationer, men det skal vejes op imod mod alle fordelene. Alene i den gruppe af piger, som er blevet fuldt vaccineret gennem børnevaccinationsprogrammet, har vi forebygget mindst 1.650 tilfælde af livmoderhalskræft og 368 dødsfald. Dertil kommer de tusindvis af kvinder, som undgår keglesnitsoperationer på grund af forstadier til livmoderhalskræft. Så vaccinationen er en rigtig god idé, slutter Leif Vestergaard Pedersen.