Kan jeg få patienterstatning?

12-01-2018
Er du utilfreds med dit forhandlingsforløb - hos den praktiserende læge, sygehus eller andet sundhedspersonale? Kunne din sygdom have udviklet sig på en bedre måde, hvis behandlingsforløbet havde været anderledes?Hvis du svarer ja til begge spørgsmål, kan du måske få erstatning.

Skaden skal anmeldes senest 3 år efter kendskab til skaden og senest 10 år efter patientskaden.
Det skal anmeldes på patienterstatningens hjemmeside http://patienterstatningen.dk/ 
Her kan du også læse mere om mulighed for erstatning.

Det har betydning at klage, hvis din behandling ikke har været korrekt. Klager kan være med til at fastsætte, hvordan den korrekte behandling af underlivskræft bør forløbe. KIU har indgået en aftale med advokatfirmaet Kroer\Fink Advokater. Du kan gratis ringe til dem på tlf. 71 99 29 29 og få et råd. Hvis der er tale om spørgsmål til forældelse, er det vigtigt, at du ringer for en hurtig afklaring. Du kan også sende en mail til dem på kontakt@kroerfink.dk og gratis få et kort svar. Skal de endeligt føre din sag, kommer du til at betale salær, men du vil altid få et overslag over beløbet inden.