Kræftens Bekæmpelse glæder sig over god HPV-nyhed

05-11-2015
Der er ikke belæg for, at HPV-vaccinen skulle føre til syndromerne CRPS eller POTS. Sådan lyder den klare konklusion i en ny europæisk rapport. Kræftens Bekæmpelse glæder sig over resultaterne, der forhåbentlig kan være med til at fjerne en stor del af den usikkerhed, der er opstået omkring HPV-vaccinen.

Et stort antal indberettede bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccination fik tidligere i år de danske myndigheder til at bede om en ekstra sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinen. Den vurdering ligger nu klar fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC: De to syndromer CRPS og POTS forekommer ikke oftere hos HPV-vaccinerede end forventet hos ikke-vaccinerede.

- Der er ingen tvivl om, at pigerne er syge, og de skal selvfølgelig have hurtig hjælp, også selv om sygdommen ikke skyldes HPV-vaccinen. EMA finder ingen sammenhæng med HPV-vaccinen og deres symptomer, og det er en god nyhed. Forhåbentlig kan det være med til at skabe større tryghed omkring vaccinen, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse. 

- Det betyder ikke, at der slet ikke kan være bivirkninger ved HPV-vaccinen. Det kan der være ved al medicin og alle vacciner. Men de særligt mange danske tilfælde af indberettede alvorlige bivirkninger har altså ikke noget med HPV-vaccinen at gøre, fortsætter han. 

Sjældne men velkendte syndromer

CRPS er et kronisk smertesyndrom, der påvirker arme, ben, hænder og fødder, mens POTS er en lidelse, hvor pulsen stiger unormalt meget, når man sætter eller rejser sig op. Her er symptomerne svimmelhed, besvimelse og svaghed samt hovedpine, smerter, kvalme og træthed. Det er anerkendt, at syndromerne forekommer i befolkningen generelt, også hos unge mennesker.

Ifølge rapporten vil der i befolkningen generelt være ca. 150 piger for hver million i aldersgruppen 10 til 19 år, som udvikler CRPS hvert år. Tilsvarende vil der være mindst 150 piger for hver million, som udvikler POTS hvert år. Overført på danske forhold er det rigeligt til at kunne forklare de forholdsvis mange indberettede tilfælde blandt vaccinerede.

De gode historier bliver glemt i debatten

Leif Vestergaard Pedersen forstår godt, at der er opstået usikkerhed blandt danskerne, når man ser debatten i nogle medier. Her er der en tendens til kun at fokusere på de syge piger, og det tages ofte for givet, at det må være bivirkninger. Også selv om ingen undersøgelser indtil videre har kunnet finde en sammenhæng. 

- Det er vigtigt at holde fast i, at HPV-vaccinen er et kæmpe gennembrud. Med den har vi muligheden for at udrydde de fleste tilfælde af livmoderhalskræft, som er en meget alvorlig kræftsygdom. Alene med de piger, der er vaccineret i Danmark indtil nu, undgår vi mindst 1.400 tilfælde af livmoderhalskræft og mindst 280 dødsfald, siger Leif Vestergaard Pedersen.

På længere sigt vil der være endnu flere kvinder, som undgår en hård skæbne. Dertil kommer et meget stort antal kvinder, som ikke vil få forstadier til livmoderhalskræft, og dermed ikke skal have foretaget et keglesnit og gå til hyppige kontroller. Cirka hver sjette kvinde vil på et tidspunkt i livet få foretaget en keglesnitsoperation, men det tal begynder allerede nu at falde.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, og bygger på en grundig gennemgang af publicerede forskningsdata, data fra kliniske forsøg og indberetninger om formodede bivirkninger fra patienter og sundhedsprofessionelle samt data leveret af medlemslandene. PRAC har også rådført sig med førende eksperter på området og taget højde for detaljerede oplysninger fra en række patientgrupper.