Undersøgelse: Lever du med kræft i underlivet? Eller er du pårørende til en, som gør?

28-06-2022
Så vil vi meget gerne høre nærmere om, hvordan du har det både fysisk og psykisk. Formålet med undersøgelsen er at få indblik i, hvordan det er at leve med underlivskræft eller være pårørende.

Dine erfaringer er vigtige og kan bidrage til, at vi bedre kan hjælpe patienter med kræft i underlivet og deres pårørende i fremtiden. Vi håber derfor, du vil besvare vores spørgeskema.

Du og dine pårørende kan deltage i undersøgelsen uafhængigt af, hvor du er i behandlingsforløbet.

Besvarelserne vil blive brugt internt i KIU, og dele af undersøgelsen vil evt. blive publiceret.

Besvar spørgeskemaet her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ADLHDEYWSP16  

Frist for besvarelse: 1. september 2022