Undersøgelse: Hvad kalder du din kræftsygdom?

04-09-2023
Center for Fælles Beslutningstagning ønsker besvarelse af deres spørgeskema om hvad du kalder din sygdom.

Center for Fælles Beslutningstagning deltager i et stort europæisk projekt 4D PICTURE, hvor man vil undersøge, hvilke billedlige udtryk eller metaforer kræftpatienter bruger om det at være kræftsyg, fordi det kan have en indflydelse på, hvordan man kommer igennem sygdomsforløbet og på kommunikationen mellem patient og læge.

Er du selv kræftpatient eller pårørende til en kræftpatient, er din besvarelse derfor meget værdifuld.

Du besvarer skemaet her

Venlig hilsen
Bettina Mølri Knudsen
Projektleder 4D PICTURE, ph.d.-studerende
Center for Fælles Beslutningstagning