KIU netværksgruppe: "Vejen fra molekyle til patienten" oplæg ved Arne Byrialsen og Dorte Gerner

Dato/tid:
25. september 2024 17:00 - 19:00

Onsdag den 25. september kommer Dorte og Arne fra et medicinfirma og holder et oplæg om, hvordan vejer er for at medicinprodukt fra ide til patentudløb.

Dette oplæg kan måske give os en ide om, hvorfor priserne på medicin er så høje.

Dorte siger selv om oplægget følgende: ”Vejen fra molekyle til patient”

Oplæg ved Arne Byrialsen og Dorte Gerner, Eisai Denmark.

Oplægget bliver en generel præsentation af vejen for et lægemiddel, og der vil ikke blive omtalt specifikke lægemidler, hverken i oplægget eller ved spørgsmål, da dette ikke er tilladt i forhold til de regler vi arbejder under.

Tilmelding:
Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig senest den 23. september via tilmeldingslinket foroven. 

Mange hilsner og på gensyn
Helle Nørup

Adresse:
Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18B
5000Odense C

Kontaktperson


Helle Nørup

20 32 80 20

hellenoerup@hotmail.com